top of page

Kristine Nygaard

Kristine-Nygaard-portræt-IMG_0091.jpg

Facilitator og specialiseret i it, kommunikation og kunst.

Som facilitator ved møder og konferencer, lytter og oversætter jeg mødeinput fra interessenterne, til tegninger, som fortæller historien med overskrifter, metaforer og symboler. 

På den måde spares der tid på argumentation og lange forklaringer. Gennem tegningerne gør jeg det abstrakte konkret, så vi sammen, hurtigere, når frem til en fælles forståelse og retning.

Når vi starter en proces op, er det for at synliggøre forandring, målsætning, værdier og for at vise vejen fra de mange perspektiver, som er forskellig fra den ene interessent til den anden. 

Udbyttet er det visuelle referat på plancher, som kan bruges alene i sit rå format, eller rentegnet, som spiselig kommunikationen til medarbejdere og kunders kunder samt andre involverede .

 

Jeg har arbejdet som konsulent i feltet siden 2008 og har mere end 20 års erfaring med at facilitere visuelle processer.

Og erfaring med og forstår forretningssammenhænge indenfor, produktion, salg og marketing. Særligt fra medicinal og sundhedsvæsenet.


Jeg arbejder på engelsk og dansk I danske og internationale virksomheder.

bottom of page